728 x 90

Các làng hoa miền Tây vào mùa Tết

Các làng hoa miền Tây vào mùa Tết
Làng hoa Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc. Làng hoa Mỹ Phong, Mỹ Tho. Làng hoa Vị Thanh, Hậu Giang ...
CanhDep.net
Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa Sa Đéc.

Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa Sa Đéc.

Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa Sa Đéc.

Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa Mỹ Phong, Mỹ Tho.

Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa Vị Thanh, Hậu Giang

Các làng hoa miền tây vào mùa tết

Làng hoa chợ Lách, Bến Tre.

Ảnh: Khánh Bằng