728 x 90

Jacob’s Well, điểm lặn nguy hiểm nhất Texas

Jacob’s Well, điểm lặn nguy hiểm nhất Texas
Giếng Jacob tập trung nhiều du khách đến bơi lội. Nhiều người dũng cảm thực hiện cú nhảy từ vách đá. Đây là nơi tụ họp của nhiều gia đình...
CanhDep.net
Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

giếng jacob tập trung nhiều du khách đến bơi lội .

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

Nhiều người dũng cảm thực hiện cú nhảy từ vách đá.

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

Đây là nơi tụ họp của nhiều gia đình và nhóm bạn.

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng tại đây.

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

lặn dưới giếng.

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

Giếng có nước trong và mát lạnh.

Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas
Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas
Jacobs well điểm lặn nguy hiểm nhất texas

Dũng Trần (theo amusingplanet)