728 x 90

Nhảy múa với xác chết ở Madagascar

Nhảy múa với xác chết ở Madagascar
Ảnh: enviromentalgrafiti. Ảnh: enviromentalgrafiti. Đặt đồ ăn thức uống quanh xác người chết. Ảnh: environmentalgrafiti. Ban nhạc chơi...
CanhDep.net
Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ảnh: enviromentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ảnh: enviromentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Đặt đồ ăn thức uống quanh xác người chết. Ảnh: environmentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ban nhạc chơi ngay trong lễ hội để mọi người nhảy múa. Ảnh: environmentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ảnh: environmentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ảnh: environmentalgrafiti.

Nhảy múa với xác chết ở madagascar

Ảnh: bugbog.