728 x 90

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới
Hải đăng ở Cabo da Roca, Bồ Đào Nha. Hải đăng ở Fanad Head, Ireland. Hải đăng ở Lubec, Maine, Mỹ. Hải đăng ở Sea Grit, New Jersey,...
CanhDep.net
Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng ở Cabo da Roca, Bồ Đào Nha.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng ở Fanad Head, Ireland.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng ở Lubec, Maine, Mỹ.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng ở Sea Grit, New Jersey, Mỹ.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng Langoytangen ở Langesund, Na Uy.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng ở Manistee, Michigan, Mỹ.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng East Cape ở Đảo Bắc, New Zealand.

Những ngọn hải đăng nổi tiếng thế giới

Hải đăng Buchan Ness ở Boddam, Scotland.

Ảnh: CNN