728 x 90

Hòn đảo của những người cao kều ở Caribbean

Hòn đảo của những người cao kều ở Caribbean
Bình minh trên đảo Martinique. Cựu tổng thống Pháp Sarkozy và phu nhân trong một lần tới thăm dân đảo. Người dân say mê trong một điệu múa...
CanhDep.net
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean

Bình minh trên đảo martinique .

Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean

Cựu tổng thống Pháp Sarkozy và phu nhân trong một lần tới thăm dân đảo.

Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean

Người dân say mê trong một điệu múa truyền thống nhân dịp lễ hội Mardi Gras.

Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean
Hòn đảo của những người cao kều ở caribbean

Quay lại

Anh Minh (theo Renxian12)