728 x 90

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần
Các hành khách không mặc quần ở thành phố New York. ...ở Los Angeles. ...ở Prague. ...ở Stockholm Những hành khách...
CanhDep.net
Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

Các hành khách không mặc quần ở thành phố New York.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...ở Los Angeles.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...ở Prague.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...ở Stockholm

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

Những hành khách không mặc quần ở Melbourne.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...ở London.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...Boston.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

ở Stockholm.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

...ở Sofia.

Thế giới háo hức tham gia ngày không quần
Thế giới háo hức tham gia ngày không quần

Một số hình ảnh ở Berlin.

Mọi người hào hứng tham gia Ngày không quần 2014.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: Improv