728 x 90

Khu vực vườn hoa Le Jardin D’amour

Khu vực vườn hoa Le Jardin D’amour
Lễ hội hoa Bà Nà Hills độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại Le Jardin D’amour Bà Nà. Ảnh: Bà Nà Hills
CanhDep.net
Khu vực vườn hoa le jardin damour

Lễ hội hoa bà nà hills độc đáo lần đầu tiên được tổ chức tại Le Jardin D’amour Bà Nà.

Khu vực vườn hoa le jardin damour
Khu vực vườn hoa le jardin damour
Khu vực vườn hoa le jardin damour
Khu vực vườn hoa le jardin damour
Khu vực vườn hoa le jardin damour

Ảnh: Bà Nà Hills