728 x 90

Gỏi cá đông lạnh đâu có ngon

Gỏi cá đông lạnh đâu có ngon
Hỏi khó nhau thế! Hàng sống bao giờ lại chẳng ngon và… ngán (bệnh).  Thực ra ăn gỏi cá biển hiếm bị nhiễm ký sinh, và rất hiếm nếu là hàng đông lạnh.  Hiếm và rất hiếm đều ẩn chứa rủi...
CanhDep.net
Hỏi khó nhau thế! Hàng sống bao giờ lại chẳng ngon và… ngán (bệnh). 
Thực ra ăn gỏi cá biển hiếm bị nhiễm ký sinh , và rất hiếm nếu là hàng đông lạnh. 
Hiếm và rất hiếm đều ẩn chứa rủi ro. Lựa chọn mức độ rủi ro nào là tuỳ bạn. 
Có chơi có chịu! 
Nhưng với nghêu sò ốc hến, nhất là với sò hai mảnh vỏ, thì xin... can vì dễ nhiễm độc tố.