728 x 90

Dia de los Muertos - lễ hội người chết hot hơn cả Halloween

Dia de los Muertos - lễ hội người chết hot hơn cả Halloween
Mọi người thường trang trí hình đầu lâu trong ngày Dia de los Muertos. Những món ăn đặc trưng, phổ biến trong dịp lễ này. Cô dâu ma - hình ảnh thường...
CanhDep.net
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Mọi người thường trang trí hình đầu lâu trong ngày dia de los muertos .

Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Những món ăn đặc trưng, phổ biến trong dịp lễ này.

Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Cô dâu ma - hình ảnh thường thấy trong lễ hội.

Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Một bàn thờ của người dân lập nên để tưởng nhớ những người đã chết.

Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Mọi người thường hóa trang trong ngày này.

Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween
Dia de los muertos - lễ hội người chết hot hơn cả halloween

Quay lại

Anh Minh (theo Mexicansugarskull)