728 x 90

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô Maglia nổi tiếng

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô Maglia nổi tiếng
Xưởng sản xuất ô của Maglia. Ông Chino đang đóng gói các sản phẩm mới. Những chiếc tay cầm tuyệt đẹp. Vật...
CanhDep.net
Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng

Xưởng sản xuất ô của Maglia.

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng
Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng

Ông Chino đang đóng gói các sản phẩm mới.

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng
Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng

Những chiếc tay cầm tuyệt đẹp.

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng
Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng

Vật liệu dùng để làm ô chủ yếu là lụa.

Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng
Cận cảnh xưởng sản xuất và những chiếc ô maglia nổi tiếng

Một vài kiểu ô của hãng.

Quay lại

Phương Anh
Ảnh: CNN