728 x 90

Tu viện Sakya nguy nga của Tây Tạng

Tu viện Sakya nguy nga của Tây Tạng
Cổng vào tu viện. Tu viện Sakya. Thành quách bao quanh Sakya. Bên trong tu viện. Ảnh: Hồng Ngọc
CanhDep.net
Tu viện sakya nguy nga của tây tạng

Cổng vào tu viện.

Tu viện sakya nguy nga của tây tạng
Tu viện sakya nguy nga của tây tạng

Tu viện Sakya.

Tu viện sakya nguy nga của tây tạng

Thành quách bao quanh Sakya.

Tu viện sakya nguy nga của tây tạng

Bên trong tu viện.

Tu viện sakya nguy nga của tây tạng

Ảnh: Hồng Ngọc