728 x 90

Thư viện Đại học nghệ thuật Musashino

Thư viện Đại học nghệ thuật Musashino
Phía bên ngoài thư viện. Mỗi bức tường là một kệ sách nhiều tầng. Thư viện có rất nhiều bàn tròn để mọi người cùng nhau đọc sách, học...
CanhDep.net
Thư viện đại học nghệ thuật musashino

Phía bên ngoài thư viện.

Thư viện đại học nghệ thuật musashino

Mỗi bức tường là một kệ sách nhiều tầng.

Thư viện đại học nghệ thuật musashino

thư viện có rất nhiều bàn tròn để mọi người cùng nhau đọc sách, học nhóm.

Thư viện đại học nghệ thuật musashino

Các hành lang như xuyên ngang qua từng kệ sách.

Thư viện đại học nghệ thuật musashino

Đến với mỗi tầng, du khách đều có thể nhìn thấy số tầng được đặt ẩn sau bức tường kệ sách.

Sưu tầm