728 x 90

Thư viện Abbey St Gall

Thư viện Abbey St Gall
Bên ngoài thư viện và nhà thờ Abbey St Gall. Hành lang thư viện với nhiều thiết kế độc đáo. Nơi đây cũng trưng bày nhiều tủ kính chứa...
CanhDep.net
Thư viện abbey st gall

Bên ngoài thư viện và nhà thờ Abbey St Gall.

Thư viện abbey st gall

Hành lang thư viện với nhiều thiết kế độc đáo.

Thư viện abbey st gall

Nơi đây cũng trưng bày nhiều tủ kính chứa sách quý.

Thư viện abbey st gall

Một tủ sách cổ tại thư viện

Thư viện abbey st gall

Những bức tranh trần của thư viện đều được vẽ rất kì công.

Sưu tầm