728 x 90

Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng
Sau khi nhận được cấp chứng nhận nhiếp ảnh gia tại Munich, ông đã cất công đi du lịch khắp thế giới. Trong 13 năm, ông đã đi từ Alaska đến New Zealand, và từ trên không, ông đã chụp những tấm...
CanhDep.net
Sau khi nhận được cấp chứng nhận nhiếp ảnh gia tại Munich, ông đã cất công đi du lịch khắp thế giới. Trong 13 năm, ông đã đi từ Alaska đến New Zealand, và từ trên không, ông đã chụp những tấm ảnh tuyệt đẹp này. 
Ở mỗi nơi, đều có một cách tiếp cận khác nhau, và dường như qua góc nhìn của nhà địa chất học, thậm chí, nhiều người không nhận ra trái đất và thế giới tự nhiên của chúng ta thật kỳ lạ đến mức nào!
 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng
 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng
 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 • Thế giới đẹp lạ kỳ qua ống kính của nhà địa chất nổi tiếng

   

 Phong Anh (Ảnh: BL)