728 x 90

Những người lưu giữ nét bí ẩn của Trung Quốc

Những người lưu giữ nét bí ẩn của Trung Quốc
Lụa ở Nam Kinh được dệt bằng tay. Nghệ thuật cắt giấy cũng đòi hỏi sự khéo tay và óc sáng tạo. Những chiếc đèn...
CanhDep.net
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc

Lụa ở nam kinh được dệt bằng tay.

Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc

Nghệ thuật cắt giấy cũng đòi hỏi sự khéo tay và óc sáng tạo.

Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc

Những chiếc đèn lồng nhỏ xinh.

Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc
Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc

Việc in kinh Phật bằng mộc bản đòi hỏi nhiều công đoạn.

Những người lưu giữ nét bí ẩn của trung quốc

Một công đoạn trong quy trình làm vàng lá ở Nam Kinh.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: CNN