728 x 90

Nhà thờ trong hang đá của người Zabbale, Ai Cập 

Nhà thờ trong hang đá của người Zabbale, Ai Cập 
Ảnh: adibgoubran.  Ảnh: adibgoubran.  Ảnh: Amusing Planet. Ảnh: Amusing Planet. Ảnh: Amusing Planet. Ảnh: Amusing Planet. Ảnh: Amusing...
CanhDep.net
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: adibgoubran. 
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: adibgoubran. 
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: Amusing Planet.
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: Amusing Planet.
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: Amusing Planet.
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: Amusing Planet.
Nhà thờ trong hang đá của người zabbale ai cập
Ảnh: Amusing Planet.