728 x 90

Cuộc thi ‘tắm biển’ của những chú ngựa nước Mỹ  

Cuộc thi ‘tắm biển’ của những chú ngựa nước Mỹ  
Những chú ngựa bơi qua biển trong trời mưa to.  Thuyền "trọng tài" đi theo giám sát đoàn "vận động viên" bốn chân.  Đàn ngựa "hăng hái" trong cuộc...
CanhDep.net
Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Những chú ngựa bơi qua biển trong trời mưa to. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Thuyền "trọng tài" đi theo giám sát đoàn "vận động viên" bốn chân. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Đàn ngựa "hăng hái" trong cuộc đua. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Xuống nước, bắt đầu tăng tốc. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Mưa to vẫn không làm "nản lòng" những chú ngựa về đích.

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Đàn ngựa về đích. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Người tham gia lễ hội đứng chờ đoàn ngựa. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Chân dung những chú ngựa Chicoteague.

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Đàn ngựa phi tuyệt đẹp trên bãi cỏ xanh. 

Cuộc thi tắm biển của những chú ngựa nước mỹ

Những thành viên đầu tiên về đích.