728 x 90

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ Titicaca ở Peru

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ Titicaca ở Peru
Nhờ sự sáng tạo của người Uro mà từ cây cỏ đã hình thành cả một ngôi làng. Cuộc sống thanh bình trên sóng nước Titicaca. Hòn đảo nổi...
CanhDep.net
Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Nhờ sự sáng tạo của người Uro mà từ cây cỏ đã hình thành cả một ngôi làng.

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Cuộc sống thanh bình trên sóng nước Titicaca.

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Hòn đảo nổi và những ngôi nhà làm bằng lau sậy trên hồ titicaca . Ảnh: Flickr cubamagica.

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Hòn đảo nổi độc đáo trên hồ Titicaca.

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Trẻ em tộc người Uro.

Ngôi làng nổi độc đáo trên hồ titicaca ở peru

Phụ nữ Uro chuẩn bị bữa ăn.

(Ảnh: Prafulla)