728 x 90

Hành trình săn ma thú vị ở Na Uy

Hành trình săn ma thú vị ở Na Uy
Phòng ăn của nhà hàng The Lothes Mat & Vinhus. Khách sạn Ullensvang trước đây chỉ là một nhà khách nhỏ. Khách sạn Utne trước đây. ...
CanhDep.net
Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Phòng ăn của nhà hàng The Lothes Mat & Vinhus.

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Khách sạn Ullensvang trước đây chỉ là một nhà khách nhỏ.

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Khách sạn Utne trước đây.

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Chân dung "Mẹ Utne".

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Khách sạn Kviknes trước kia.

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Chân dung Marthe ở khách sạn Fretheim.

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Căn phòng nơi Marthe từng sống và làm việc

Hành trình săn ma thú vị ở na uy

Khách sạn Fretheim trước kia.

Anh Minh