728 x 90

Cung điện Potala - biểu tượng Phật giáo của Tây Tạng

Cung điện Potala - biểu tượng Phật giáo của Tây Tạng
Bạch Cung Portrang Karpo. Ảnh: vi.wikipedia. Đền Jorkhang. Ảnh: westchinago. Con đường dốc quanh co dẫn lên cung điện Potala. Ảnh: westchinago.com....
CanhDep.net

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Bạch Cung Portrang Karpo. Ảnh: vi.wikipedia.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Đền Jorkhang. Ảnh: westchinago.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Con đường dốc quanh co dẫn lên cung điện potala . Ảnh: westchinago.com.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Kiến trúc mang đậm âm hưởng Trung Hoa bên trong Potala. Ảnh: 8thingstodo.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Những đỉnh tháp bằng vàng tại cung điện Potala. Ảnh: commons.wikimedia.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Bức họa cổ hình Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 1 và thứ 3. Ảnh: daophatngaynay.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Tượng Phật Thích Ca bằng vàng ròng bên cạnh tượng Đạt Lai Lạt Ma thứ 5. Ảnh: daophatngaynay.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Tượng Phật A Di Đà bằng đồng. Ảnh:  daophatngaynay.

Cung điện potala - biểu tượng phật giáo của tây tạng

Toàn cảnh quần thể Cung điện Potala. Ảnh: westchinago.

Ngọc Anh