728 x 90

Đài tưởng niệm 11/9

Đài tưởng niệm 11/9
Toàn cảnh hai hồ nước. Ảnh: fodors. Một người lính bên cạnh bảng đồng ghi tên các nạn nhân. Ảnh: alado. Đài tưởng niệm vào ban đêm....
CanhDep.net
Đài tưởng niệm 119

Toàn cảnh hai hồ nước. Ảnh: fodors.

Đài tưởng niệm 119

Một người lính bên cạnh bảng đồng ghi tên các nạn nhân. Ảnh: alado.

Đài tưởng niệm 119

đài tưởng niệm vào ban đêm. Ảnh: Huffington​ Post.

Đài tưởng niệm 119

Vé vào tham quan Đài tưởng niệm. Ảnh: Huffington Post.

Đài tưởng niệm 119
Đài phun quanh Đài tưởng niệm. Ảnh: AP.