728 x 90

Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa

Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Công viên ngập dưới lòng nước vào mùa hè. Đến tháng bảy, nước hồ rút dần. Và trở nên khô cạn vào mùa đông....
CanhDep.net
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa

Công viên ngập dưới lòng nước vào mùa hè.

Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa

Đến tháng bảy, nước hồ rút dần.

Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa

Và trở nên khô cạn vào mùa đông.

Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa
Cảnh hồ biến thành công viên theo mùa

Nơi đây biến thành công viên với những con đường mòn dành cho người đi bộ vào mùa đông.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: Amusing