728 x 90

Các di tích của Nepal trước và sau động đất

Các di tích của Nepal trước và sau động đất
Ảnh trên là quảng trưởng Durbar ở Kathmandu năm 2011, dưới là sau trận động đất. Ảnh trên là một góc khác của quảng trưởng Durbar ở Kathmandu năm 2010. ...
CanhDep.net
Các di tích của nepal trước và sau động đất

Ảnh trên là quảng trưởng Durbar ở Kathmandu năm 2011, dưới là sau trận động đất .

Các di tích của nepal trước và sau động đất

Ảnh trên là một góc khác của quảng trưởng Durbar ở Kathmandu năm 2010.

Các di tích của nepal trước và sau động đất

Quảng trường Durbar ở Bhaktapur (ảnh trên) chụp năm 2011.

Các di tích của nepal trước và sau động đất

Đền Swayambhunath (ảnh trái) chụp năm 2010.

Các di tích của nepal trước và sau động đất

Tháp Dharahara trước và sau trận động đất.

Ảnh: BBC