728 x 90

Bolivia xây khách sạn làm từ muối

Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Nội thất bên trong khách sạn sang trọng và tiện nghi., Toàn cảnh khách sạn. Quay lại Anh MinhẢnh: Foxnews
CanhDep.net

Bolivia xây khách sạn làm từ muối

Bolivia xây khách sạn làm từ muối

Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Bolivia xây khách sạn làm từ muối

Nội thất bên trong khách sạn sang trọng và tiện nghi.,

Bolivia xây khách sạn làm từ muối
Bolivia xây khách sạn làm từ muối

Toàn cảnh khách sạn.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: Foxnews