728 x 90

Những lễ hội kỳ quặc trong tháng 11

Những lễ hội kỳ quặc trong tháng 11
Bữa tiệc của những chú khỉ.   Ngày của người chết.       Lễ hội khiêu vũ của quỷ tại Peru....
CanhDep.net
Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11

Bữa tiệc của những chú khỉ.

Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11
 
Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11

Ngày của người chết.

Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11
 
Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11
 
Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11
 
Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11

Lễ hội khiêu vũ của quỷ tại Peru.

Nhữnglễhộikỳquặctrongtháng11
 

Thảo Nguyên (theo eat-travel-love.com)