728 x 90

Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng

Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng
Tiếng hôn tình cảm, lúc nhai thức ăn hay cả tiếng hắt xì cũng được thể hiện khác nhau ở các quốc gia khác nhau.
CanhDep.net
Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng
 
Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng
 
Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng
 
Những từ tượng thanh bằng nhiều thứ tiếng
 

Như Bình (Theo HuffPost).