728 x 90

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tăng

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tiếp tục tăng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8 tăng 9,5% so với tháng trước, đặc biệt là các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy, Tây Ban Nha...
CanhDep.net
Khách quốc tế đến việt nam trong tháng 8 tiếp tục tăng

Đồ họa: Việt Chung
Số liệu: Tổng cục Thống kê