728 x 90

Hà Nội thành lập Sở du lịch

Hà Nội thành lập Sở du lịch
Sở Du lịch Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.
CanhDep.net

Ngày 28/7, Chủ tịch UBND thành phố hà nội ký quyết định thành lập sở du lịch Hà Nội trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội có tên giao dịch quốc tế là Department of Tourism of Ha Noi City, trụ sở chính tại 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Hà nội thành lập sở du lịch

Khách quốc tế tham quan triển lãm "Thủ đô anh hùng - 60 năm xây dựng và phát triển". Ảnh: Quý Đoàn

Ngoài chức năng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, Sở du lịch còn có nhiệm vụ thực hiện các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch tại Hà Nội. Đối với những chương trình xúc tiến du lịch , tổ chức sự kiện, hội chợ triển lãm... đã được phê duyệt, Sở cũng có nhiệm vụ phụ trách xây dựng kế hoạch. 

Sở sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để có biện pháp phòng chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch. 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng ký quyết định về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Năm 2014, Sở du lịch TPHCM cũng được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố.

Vy An