728 x 90

Hà Nội quảng bá du lịch trên tàu điện ngầm Tokyo

Hà Nội quảng bá du lịch trên tàu điện ngầm Tokyo
Hơn 1.000 áp phích giới thiệu về hình ảnh thủ đô Việt Nam được dán khắp cabin và 24 bảng điện tử trên các ga tàu điện ngầm ở Nhật Bản.
CanhDep.net

Thực hiện dự án quảng bá du lịch giữa hai thành phố hà nội và Tokyo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã triển khai quảng bá du lịch trên hệ thống tàu điện ngầm của tokyo trong hai tháng 9 và 10/2014.

Hà nội quảng bá du lịch trên tàu điện ngầm tokyo

Quảng bá du lịch Hà Nội trên cabin tàu điện ngầm Tokyo. Ảnh: Trung Thành.

Chi phí in ấn các tấm áp phích quảng bá du lịch Hà Nội tại Tokyo ước tính khoảng 3 tỷ đồng và được Tokyo hỗ trợ hoàn toàn. Hà Nội cũng sẽ triển khai quảng bá về Tokyo trên hệ thống thông tin, bảng led điện tử do Sở quản lý trong tháng 1 và 2 năm 2015.

Dự án hợp tác du lịch này là sáng kiến của Hội đồng xúc tiến du lịch châu Á (CPTA) gồm 8 thành phố thành viên là Hà Nội, Tokyo, Kuala Lumpur, Jakartar, New Delhi, Bangkok, Đài Bắc và Seoul. Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá với các thành phố thành viên khác ngoài Tokyo, nhằm thúc đẩy du lịch Hà Nội nói riêng và việt nam nói chung.

Hà nội quảng bá du lịch trên tàu điện ngầm tokyo

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội nghiệm thu nội dung quảng bá du lịch Hà Nội tại ga tàu điện ngầm Roppogi - Tokyo. Ảnh: Trung Thành.

Hữu Việt