728 x 90

Di tích Tân Trào được tu bổ để phát triển du lịch

Di tích Tân Trào được tu bổ để phát triển du lịch
Du lịch Tuyên Quang sẽ có bước phát triển mới khi 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn được quy hoạch, tu bổ, phục hồi.
CanhDep.net

Thủ tướng vừa phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Theo đó, mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện còn, từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, văn hoá du lịch, xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng tân trào nói riêng, tỉnh Tuyên Quang và vùng phụ cận nói chung.

Di tích tân trào được tu bổ để phát triển du lịch

Cây đa Tân Trào. Ảnh: Dulichhanoi.

Đây cũng là cơ sở khoa học trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch được xác định trên cơ sở khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử quốc gia bao gồm 138 di tích, cụm di tích nằm trên địa bàn 11 xã, thuộc 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn với quy mô khoảng 3.100 ha.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng, định hướng quy hoạch không gian bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch sẽ điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích; xác định các vùng cảnh quan thiên nhiên cần phải bảo vệ để không ảnh hưởng đến di tích, các khu vực cho phép xây dựng mới; các khu vực hạn chế kiểm soát phát triển.

Hiện nay, khu di tích lịch sử Tân Trào đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn du khách hàng đầu của Tuyên Quang. Trong năm 2013, khu di tích này đón 600.000 lượt khách, chiếm 75% lượng khách du lịch thăm quan tỉnh Tuyên Quang. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương từng ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Anh Phương