728 x 90

Công việc chăm sóc gấu trúc

Công việc chăm sóc gấu trúc
Gấu trúc vừa chơi đùa vừa được đút thức ăn tận mồm. Nhân viên dọn dẹp bát ăn và nơi ở của gấu trúc. Công việc đôi khi bị những người...
CanhDep.net
Công việc chăm sóc gấu trúc

gấu trúc vừa chơi đùa vừa được đút thức ăn tận mồm.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Nhân viên dọn dẹp bát ăn và nơi ở của gấu trúc.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Công việc đôi khi bị những người bạn lắm lông làm cản trở vì chúng rất bám người.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Ôm chân không cho đi.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Vật lộn với những chú gấu nghịch ngợm cứ thích chuồn ra khỏi chuồng.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Rất khó khăn để thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của gấu trúc.

Công việc chăm sóc gấu trúc

Công việc này cũng cần sức khỏe tốt.

Quay lại