728 x 90

Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở Vanuatu

Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở Vanuatu
Người dân tin rằng độ nhảy càng cao thì vụ mùa sau thu hoạch càng bội thu.   Người dân nơi đây tuy biết trò này khá mạo hiểm...
CanhDep.net
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu

Người dân tin rằng độ nhảy càng cao thì vụ mùa sau thu hoạch càng bội thu.

Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu
 
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu
Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu

Người dân nơi đây tuy biết trò này khá mạo hiểm nhưng vẫn hào hứng tham gia.

Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu

Trẻ con ở đây cũng tham gia nghi lễ nguy hiểm này.

Cận cảnh nghi lễ mạo hiểm ở vanuatu

Người dân nơi đây mất hàng tháng để xây tháp gỗ.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: CNN