728 x 90

Bản sao hầm mộ Pharaoh Tutankhamun

Bản sao hầm mộ Pharaoh Tutankhamun
Một du khách đang đọc hướng dẫn đính trên tường trong khi lăng mộ giả. Xây dựng lăng mộ mới giống hệt bản cũ. Dự án này có...
CanhDep.net
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun

Một du khách đang đọc hướng dẫn đính trên tường trong khi lăng mộ giả.

Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun

Xây dựng lăng mộ mới giống hệt bản cũ.

Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun

Dự án này có kinh phí lên đến gần 700.000 USD.

Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun
Bản sao hầm mộ pharaoh tutankhamun

ai cập hy vọng hầm mộ mới sẽ thu hút được đông đảo khách tham quan.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: CNN