728 x 90

3. Finnegan’s Irish

3. Finnegan’s Irish
Không gian cổ điển của Finnegan's Irish. Quầy bar của Finnegan's Irish. Finnegan's Irish tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. ...
CanhDep.net
3 finnegans irish

Không gian cổ điển của Finnegan's Irish.

3 finnegans irish

Quầy bar của Finnegan's Irish.

3 finnegans irish

Finnegan's Irish tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

3 finnegans irish

Ghế dài phục vụ khách đi theo nhóm.

3 finnegans irish

Ghế ngoài ban công.

3 finnegans irish

Khách dùng bữa tại Finnegan's Irish. Ảnh: FB Finnegan's Irish

Ảnh: Vy An