728 x 90

5. Spy Bar

5. Spy Bar
Spy bar số 12A Nguyễn Hữu Huân. Quầy bar. Thiết kế cổ điển. Bảng phi tiêu trong bar. Không gian trên gác...
CanhDep.net

5 spy bar

spy bar số 12A Nguyễn Hữu Huân.

5 spy bar

Quầy bar.

5 spy bar

Thiết kế cổ điển.

5 spy bar

Bảng phi tiêu trong bar.

5 spy bar

Không gian trên gác 2.

5 spy bar

Không gian thân mật của Spy bar.

Ảnh: Vy An