728 x 90  • Vác balo lên và đi ... xem chim

    Vác balo lên và đi ... xem chim 88

    Xem chim - Bird watching là một sở thích ra đời từ đầu thế kỷ 20 ở Anh, sau đó tràn qua các nước khác ở châu Âu, châu Mỹ và Australia. Loại hình này có 2 cấp độ chính: chỉ đi để xem chim và vừa xem chim vừa có những giải trí khác. Công cụ bắt buộc là ống nhòm. Hình thái du lịch này có một sức hút rất lớn khiến nhiều người trên thế giới không quản ngại vác balo vượt hàng nghìn km tìm đến.

    CHI TIẾT