728 x 90

Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng

Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng
Biển chỉ dẫn vào bãi cọc Yên Giang, thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Dấu tích còn sót lại của một cây cọc tại di tích chiến thắng Bạch Đằng ở bãi cọc Yên...
CanhDep.net
Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Biển chỉ dẫn vào bãi cọc Yên Giang, thuộc thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Dấu tích còn sót lại của một cây cọc tại di tích chiến thắng bạch đằng ở bãi cọc Yên Giang.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Bia đá tại bãi cọc bạch đằng Yên Giang đã được xếp hạng, ghi lại lịch sử chiến thắng trong cuộc thủy chiến huyền thoại năm 1288.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Những dấu tích trong trận đồ năm xưa khi nước cạn.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Ngoài dấu tích bãi cọc ở Yên Giang còn có bãi cọc Đồng Vạn Muối được giới khảo cổ học nghiên cứu năm 2009.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Khoan thăm dò lấy mẫu năm 2013 tại Đồng Má Ngựa, dấu tích bãi cọc Bạch Đằng thứ ba.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Hai cây lim cổ thụ giếng rừng trên 700 tuổi là dẫn tích của một cánh rừng cổ ở khu vực gần sông Bạch Đằng (phường Yên Giang), nơi cung cấp cọc gỗ cho  những trận đánh nổi tiếng năm xưa.

Khu di tích lịch sử chiến thắng bạch đằng

Miếu Vua Bà phường Yên Giang. Tương truyền rằng trong chuyến đi thị sát địa hình chuẩn bị chiến trường, Trần Hưng Đạo qua bến đò gặp một cụ bà bán nước đã hỏi thăm vùng đất này. Bà cụ đã cung cấp cho ông lịch triều con nước, địa thế dòng sông và còn bày cho chiến thuật hoả công để đánh giặc. Sau khi thắng trận, Trần Hưng Đạo đã quay lại bến đò tìm bà cụ bán hàng nước thì không thấy nữa, ông đã xin vua Trần phong sắc cho bà là “Vua Bà” và lập đền thờ tại đây.

Vy An