728 x 90

Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc

Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
Những gia đình nghèo thường làm việc ở những bãi rác nhiễm độc, và họ chỉ kiếm được 1 bảng Anh mỗi ngày ( tương đương 34 ngàn VND). Trong những năm trở lại đây, khi khách du lịch đến Siem...
CanhDep.net
Những gia đình nghèo thường làm việc ở những bãi rác nhiễm độc, và họ chỉ kiếm được 1 bảng Anh mỗi ngày ( tương đương 34 ngàn VND).
Trong những năm trở lại đây, khi khách du lịch đến Siem Reap nhiều hơn thì làm tăng số lượng rác thải và càng làm cho điều kiện làm việc của công nhân xấu đi.
Có khoảng 200 người làm việc tại các bãi rác ở Anlong Pi, trong đó có khoảng 50 trẻ em. Nhiêu gia đình xây nhà ngay cạnh những bãi rác nhiễm độc này.
Tuy nhiên, nhiều khách du lịch đến Anlong Pi chỉ để chụp hình những em bé đang làm việc tại những bãi rác.
Dưới đây là những hình ảnh về trẻ em đang làm việc tại bãi rác:
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
 
Hình ảnh gây sốc về trẻ em làm việc tại bãi rác nhiễm độc
 
Bạch Điệp ( theo Daily Mail)