728 x 90

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của Jetpac

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của Jetpac
Brazil là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới với điểm nụ cười là 60,8. Nicaragua đứng thứ hai với điểm số 59.4. Colombia đứng thứ ba với điểm...
CanhDep.net
Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

brazilquốc gia hạnh phúc nhất thế giới với điểm nụ cười là 60,8.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Nicaragua đứng thứ hai với điểm số 59.4.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Colombia đứng thứ ba với điểm số 49,8.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Bolivia đứng thứ tư và được 48.1 điểm.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

 Costa Rica đứng thứ năm với điểm số 47,4 điểm. Honduras

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

 Honduras đứng ở vị trí tiếp theo với điểm nụ cười là 47,2.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Venezuela - đất nước sản xinh ra các hoa hậu và người đẹp đứng thứ sáu trong danh sách với điểm nụ cười là 45,2.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Philippines đứng thứ tám với điểm số nụ cười là 44,8.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Guatemala đứng thứ chín với 42 điểm.

Danh sách xếp hạng điểm nụ cười của jetpac

Đứng thứ mười trong danh sách là Mexico với 40,1 điểm.

Quay lại

Anh Minh
Ảnh: Ibtimes