728 x 90

Đằng sau một trận đấu bò truyền thống

Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Trước trận đấu, võ sĩ chính sẽ mặc trang phục truyền thống và làm lễ trong nhà thờ. Họ sẽ dùng màu vải đỏ trên người để dụ con bò và đâm cho tới khi nó chết rồi cắt tai ăn mừng.
CanhDep.net
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống
Đằng sau một trận đấu bò truyền thống

Quay lại

Hương Chi (theo News)