728 x 90

Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa

Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Một đứa trẻ đang ngủ trên một phiến đá, xung quanh là lăng mộ. Anh MinhẢnh: News
CanhDep.net
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa
Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa

Một đứa trẻ đang ngủ trên một phiến đá, xung quanh là lăng mộ.

Cuộc sống của dân nghèo nơi nghĩa địa

Anh Minh
Ảnh: News