728 x 90

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi
Bò cuốn lá lốt. Bò bía. Bò cuốn cải Bánh ướt cuốn thịt nướng. Bánh khọt. Nem nướng...
CanhDep.net
Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Bò cuốn lá lốt.

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Bò bía.

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Bò cuốn cải

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Bánh ướt cuốn thịt nướng.

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Bánh khọt.

Các món ăn trong nhà hàng cuốn của bà chủ hoa khôi

Nem nướng Huế.

Anh Phương