728 x 90

Các loài động vật đang có mặt tại Vinpearl Safari

Các loài động vật đang có mặt tại Vinpearl Safari
ơi đây sẽ có hơn 2.000 cá thể thuộc 140 loài động vật, trong đó, có nhiều động vật quý hiếm như linh dương sừng xoắn, linh dương Ả rập, hổ Bengal, sư tử châu Phi, vượn cáo trắng đen, bộ sưu tập gần 60 con hươu cao cổ... 
CanhDep.net
Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Cáo tai dơi được đưa về khu vực chăm sóc đặc biệt để làm quen với môi trường mới.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Linh dương xanh được chăm sóc tại khu chuồng cách ly.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Mèo đốm châu Phi.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Linh dương sừng xoắn.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Linh miêu.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Công trắng.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Hươu cao cổ.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Trĩ hoàng đế.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Lợn rừng.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Hươu sao.

Các loài động vật đang có mặt tại vinpearl safari

Gấu mèo.

Hải My