728 x 90  • Nghiên cứu tộc ‘Người tuần lộc’ ở Mông Cổ

    Nghiên cứu tộc ‘Người tuần lộc’ ở Mông Cổ 125

    Tập trung nhiều nhất ở vùng phía bắc Mông Cổ, 'Người tuần lộc' thường sống nay đây mai đó với cuộc sống hàng ngày bình yên bên những chú tuần lộc. Đây là hững người thuộc bộ lạc Dukha, thường có cuộc sống chăn nuôi tuần lộc để lấy sữa, đồng thời làm phương tiện đi lại, thậm chí nó có thể là nguồn thu từ khách du lịch.

    CHI TIẾT