728 x 90

Suối hoa poppies ‘khổng lồ’ ở Anh

Suối hoa poppies ‘khổng lồ’ ở Anh
"Blood Swept Lands And Seas Of Red" chính là chủ đề của triển lãm suối hoa tại Tháp London, do nghệ sĩ Paul Cummins và nhà thiết kế Tom Piper thực hiện nhằm kỷ niệm 100 năm những người lính Anh và Colonial...
CanhDep.net

"Blood Swept Lands And Seas Of Red" chính là chủ đề của triển lãm suối hoa tại Tháp London, do nghệ sĩ Paul Cummins và nhà thiết kế Tom Piper thực hiện nhằm kỷ niệm 100 năm những người lính anh và Colonial đã hy sinh trong Thế chiến thứ 1.

Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Triển lãm này sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 5.8, đúng 100 năm ngày nước Anh tham gia vào chiến tranh thế giới I. Những bông hoa anh túc sẽ liên tục trồng cho đến ngày 11.11.2014, kỷ niệm ngày vương quốc Anh kết thúc chiến tranh, và khi đó, triển lãm sẽ đạt con số 888.246 như dự kiến.
Khách tham quan nếu thích, có thể mua những bông hoa gốm này với giá 25 pound mỗi bông, và 10% trong lợi nhuận thu được được chia cho 6 tổ chức từ thiện.
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Suối hoa poppies khổng lồ ở anh
 
Phong Anh (Nguồn: Historic Royal Palaces)