728 x 90

Chợ phiên Phố Đòn, Bá Thước

Chợ phiên Phố Đòn, Bá Thước
Nụ cười miền sơn cước. Thổ cẩm là mặt hàng được nhiều khách du lịch quan tâm. Công cụ, nông cụ bằng kim khí chủ yếu do người miền xuôi...
CanhDep.net
Chợ phiên phố đòn bá thước

Nụ cười miền sơn cước.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Thổ cẩm là mặt hàng được nhiều khách du lịch quan tâm.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Công cụ, nông cụ bằng kim khí chủ yếu do người miền xuôi mang lên bán.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Hai ven đường thuộc khu trung tâm xã Lũng Niêm, nhiều quầy hàng của người Kinh bày bán la liệt.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Ốc khỉ, hay còn gọi là ốc đá, ốc thuốc.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Cảnh mua bán tấp nập, vui vẻ.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Theo mẹ xuống chợ mua quần áo cho năm học mới.

Chợ phiên phố đòn bá thước

Những mặt hàng "xa xỉ" từ dưới xuôi mang lên.

Quay lại

Ảnh: Nguyễn Thành Hoan